تحلیل حساسیت پارامتر‌های روندیابی سیلاب با مدل موج دینامیکی

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

آگاهی از شدت وقوع سیلاب،‏ نقش به‌سزایی در کاهش خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن دارد. هنگامی‌که موج سیل به‌سمت پایین‌دست رودخانه حرکت می‌کند،‏ مشخصات آن نظیر اوج،‏ زمان تا اوج و زمان تداوم هیدروگراف به سبب اختلالات و زبری کانال تغییر می‌کند. در این مطالعه معادلات یک بعدی سنت ونانت با کمک روش پریسمن که یک روش تفاضل محدود ضمنی است،‏ در نرم‌افزار مطلب مدل شده‌اند. سپس تحلیل حساسیت پارامترهای روندیابی سیلاب به‌وسیله بررسی داده‌های سه حوضه مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی تحلیلی نتایج نشان می‌دهد که متوسط قدر مطلق مقادیر نمایه حساسیت برای پارامترهای دبی اوج و ضریب زبری به ترتیب 59.33 و 29.95 درصد است،‏ که نسبت به بقیه پارامترهای ورودی بیشتر است. بنابراین می‌توان گفت که خروجی‌های مدل موج دینامیکی حساسیت بیشتری نسبت به این پارامترها دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sensitivity Analysis of Flood Routing Parameters with Dynamic Wave Model

نویسندگان [English]

  • Reza Barati
  • Gholam Hossein Akbari
  • Ali Reza Hosseinnezhad
  • Masoud Arami Fadafan
چکیده [English]

Knowledge of the amount of flood occurrence has a significant impact on reducing human and financial damages caused by the flood. When a flood wave moves downstream a river, its characteristics such as the peak, the time to peak and the duration of the hydrograph will be modified by channel irregularities and roughness. In this study, the one dimensional Saint-Venant equations were simulated with Pressman method, an implicit finite difference scheme, by MATLAB software. Then, the sensitivity analysis of flood routing parameters was studied by using data from three catchments. Analytical investigation of the results indicated that the mean of the absolute value of the sensitivity index for the peak discharge and roughness coefficient parameters are more than other input parameters, and they are 59.33 and 29.95 percentage, respectively. Therefore, it can be said that the outputs of dynamic wave model are more sensitive than these parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensitivity Analysis
  • Hydraulic model
  • Saint
  • Venant equations
  • Pressman method