بررسی آزمایشگاهی هیدروگراف خروجی از سد پاره‌سنگی با مقطع مستطیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از ساده‌ترین راهکار‌هایی که می‌تواند در راستای اهداف کنترل سیلاب استفاده شود، سدهای تأخیری پاره‌سنگی یا سنگریزه‌ای است. نیاز به حداقل امکانات، تکنولوژی و هزینه از مزایای عمده سدهای تأخیری پاره‌سنگی است. برای یافتن ضخامت بهینه آزمایش‌هایی در آزمایشگاه صحرایی بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز با سنگ دانه‌هایی به قطر متوسط 5=50D، 7.5=50D و 10=50D سانتیمتر صورت گرفت و روابطی میان ضخامت سدها و دبی خروجی و قطر متوسط سنگ‌دانه‌ها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory Study on Rectangular Section Rockfill Dam Output Hydrograph

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Zahed
  • Sayed Mohammad Zomorodian
چکیده [English]

One of the most simple and effective flood control solution is detention rock fill dam. Considerably less construction equipments, technology and cost requirement are the advantage at distension rook fill dams. To find the optimum thickness of such dams, series of experiments were carried out in the field Laboratory Shiraz University (Faculty of Water Engineering), using cobbles with average diameters of D50 = 5 cm, D50 = 7.5 cm and D50 = 10 cm. A relationship between rock fill dam thickness, outflow discharge and average diameter of the cobbles were developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Floods control
  • Hydrograph and Rook fill dams