بررسی راندمان حذف کدورت در سیستم شناورسازی با هوای محلول و مقایسه آن با فرایند ته‌نشینی ساده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به‌دلیل جریان یافتن آب سطحی بر سطوح مختلف زمین و حمل بسیاری از انواع ناخالصی‌ها،‏ آب‌های سطحی باید قبل از مصرف تصفیه شود. برای جداسازی این مواد می‌توان از سه فرایند ته‌نشینی،‏ فیلتراسیون و شناورسازی استفاده کرد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه سیستم شناورسازی با فرایند ته‌نشینی در حذف کدورت مصنوعی است. این مطالعه از نوع تجربی - مداخله‌ای است که در مقیاس پایلوت کارایی سیستم ته‌نشینی متداول و شناورسازی با هوای محلول در حذف کدورت،‏ قلیائیت،‏ دما،‏ pH و TSS را مورد مقایسه قرار داده است. در این مطالعه از پلی‌آلومینیوم کلراید به‌عنوان ماده منعقد کننده و از کائولین به‌عنوان عامل تولید کدورت استفاده شده است. در این بررسی راندمان حذف کدورت در سیستم شناورسازی با هوای محلول در کدورت‌های 20،‏ 50-30 و 110-90 NTU به‌ترتیب 14.7،‏ 11.1 و 10.9 درصد بیشتر از سیستم ته‌نشینی متداول تعیین شد. با توجه به نتایج به‌دست آمده مشخص شد سیستم شناورسازی با هوای محلول نسبت به ته‌نشینی متداول به‌طور مؤثرتری می­تواند کدورت را برطرف کند. استفاده از این سیستم جهت حذف کدورت در تصفیه­ خانه‌های آب‌ با ورودی نسبتاً کدر و در مناطق پربارش که غالباً آب کدری را دریافت می‌کنند توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Dissolved Air Flotation and Conventional Sedimentation in Turbidity -- oval Source Water Using Poly Aluminum Chloride as Coagulant

نویسندگان [English]

  • Reza Koulivand
  • Mahdi Hajian
  • Hossein Farokhzadeh
  • Mohammad Hassan Mahmoodian
چکیده [English]

surface run off from different levels of a land carry many types of impurities and so it should be purified before any consumption. To separate these materials three processes can be used: sedimentation, filtration and flotation. The objective of this study is comparing the flotation and conventional systems in removed turbidity. This is an experimental - intervention in a pilot scale study that compare the turbidity, alkalinity, temperature, pH and TSS in conventional sedimentation system with those of dissolved air flotation. Method in this study, poly aluminum chloride used as a coagulants and kaolin was used to produce turbidity. The results showed that was turbidity removal efficiency of dissolved air flotation system in turbidities NTU20, NTU30-50 and NTU90-110,were respectively 14.7, 11.1 and 10.9 percent higher than those of the conventional deposition system, determined of the level of (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turbidity
  • Dissolved Air Floatation
  • Sedimentation
  • : Water treatment
  • Poly luminous Chloride