مقایسه شاخص های کیفی آب برای انتخاب بهترین شاخص در سد مخزنی کرخه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سد مخزنی کرخه با حجمی برابر 7.2 میلیارد متر مکعب بزرگترین سد مخزنی کشور است که در شمال غربی خوزستان بر روی رودخانه کرخه احداث شده است. این بررسی به منظور انتخاب شاخص کیفی مناسب علمی برای پایش مداوم تأثیرات احتمالی این سازه بزرگ آبی بر کیفیت آب رودخانه کرخه انجام گرفته است. جهت انجام این تحقیق چهار ایستگاه نمونه برداری انتخاب گردید. سپس با استفاده از چهار شاخص کیفی معتبر NSFWQIm و NSFWQIa وOWQIو DSWQI کیفیت آب در هر چهار ایستگاه به صورت هر دو ماه یک بار و سالیانه (خرداد1384 لغایت فروردین 1385) مورد ارزیابی قرار گرفت. ازروش مقایسه ای جیل جانویک برای مقایسه شاخص‌های مورد نظر استفاده گردید. نتایج این مقایسه نشان داد شاخص NSFWQIm تغییرات کیفی آب سد کرخه را بهتر از دیگر شاخص‌ها نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of water quality indices for karkheh storage dam

نویسندگان [English]

  • Ali Nikonahad
  • Hadi Moazed
  • Faroogh Kazem-Beigi
چکیده [English]

Karkhen storage dam is the largest dam of this kind in iran with a target capacity of 7.2×10 9m3. It is located in North West of Khuzestan province on Karkheh River. This study was aimed at the determination of an appropriate quality index for long term monitoring of the effects of this dam on Karkha River water quality. Four sampling stations were established. Then four standard quality indices , i.e. OWQI , DSWQI, NSFWQIm and NSFWQIa were used to test water quality in a bimonthly basis. The Jil Janwick approach was used to compare data collected by the latter indices. The comparisons suggested that NSFWQIm is a more appropriate index for water quality monitoring of Kerkhen River compared to the rest of the indices

کلیدواژه‌ها [English]

  • NSFWQI
  • OWQI and DSWQI
  • Karkheh storage dam
  • water quality indices