مقایسه برخی از روابط تجربی در برآورد زمان تمرکز در حوضه آبخیز میمه استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پارامترهای زمانی از جمله پارامترهایی هستند که در اکثر مدل‌های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی استفاده می‌شوند. متداول‌ترین پارامترهای زمانی مورد استفاده در هیدرولوژی زمان تمرکز است. زمان تمرکز مدت زمانی است که آب از دورترین نقطه حوضه به نقطه خروجی برسد. زمان تمرکز در طراحی سرریزها،‏ برآورد حجم سیلاب،‏ تهیه هیدروگراف سیل و بسیاری از آنالیزهای هیدرولوژیکی دیگر مورد نیاز است. تا به حال روش‌های بسیاری برای برآورد زمان تمرکز ارائه شده است که هدف از این تحقیق انتخاب بهترین روش از روش‌های برآورد زمان تمرکز در حوضه آبخیز میمه در استان ایلام است. جهت برآورد زمان تمرکز واقعی بازه‌های مورد مطالعه از روش صحرایی مبتنی بر اندازه‌گیری زمان پیمایش آب با استفاده از محلول نمک استفاده شد. جهت انتخاب بهترین روش از روش های تجربی برآورد زمان تمرکز در حوضه مورد مطالعه درصد اختلاف مقادیر بدست آمده از روابط تجربی با مقادیر اندازه‌گیری شده در روش صحرایی تعیین شد و مشخص شد که روش‌های کرپیچ و چاو و هیدروگراف استدلالی جوابهای نسبتاً خوبی ارائه دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of some empirical methods for evaluation of the Time of Concentration (TC) in Maime basin of Ilam province

نویسندگان [English]

  • Farzad Azadnia
  • Raed Rostami
  • Raed Kamali Moghadam
چکیده [English]

Time parameters are used in the majority of hydraulic and hydrologic models. The most popular time parameter in hydrology is Time of Concentration (TC). TC is the time that water needs to reach to outlet from the furthest point of basin. TC is used in the design of weirs, flood volume evaluation, flood hydrograph and many other hydrological analysis. There are a lot of methods for TC evaluation and this research tries to select the best method of TC evaluation in Maime basin. For evaluation of real TC, field method was applied using a salt solution for measurement of Travel Time, after that the result of it was compared with the results of empirical formula it was confirmed that Kirpich, Chow and Rational Hydrograph methods had the least discrepancy, therefore they are acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrology
  • Travel Time
  • Ilam province
  • Time of Concentration (TC)