تحلیل فراونی منطقه‌ای مقادیر جریان کم در منطقه جیرفت با استفاده از روش گشتاورهای خطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

جریان کم سالانه را می‌توان به ‌عنوان کمترین جریان متوسط برای تعداد روزهای پیاپی از قبیل 7،‏ 15،‏ 30 و 60 روزه در طول یک سال در نظر گرفت،‏ به طوری که،‏ جریان کم d روزه در یک سال کمترین مقدار میانگین‌های متحرک d روزه جریان‌های روزانه در آن سال است. برای تحلیل فراوانی منطقه‌ای جریان کم در حوزه هلیل رود جیرفت از روش گشتاورهای خطی استفاده شد. با استفاده از دو آماره همگنی هاسکینگ و والیس (3D< و 0.87 =H) در حوزه،‏ مشخص شد که در منطقه ایستگاه ناجور وجود ندارد و منطقه کاملاً همگن است. با استفاده از آزمون نکوئی برازش،‏ انتخاب بهترین توزیع و برآورد مقادیر دبی با دوره‌های بازگشت مختلف در ایستگاه‌ها صورت گرفت. سپس آماره ZDIST برای ایستگاه‌های منطقه با استفاده از برنامه اجرایی نوشته شده به زبان فرترن برای توزیع‌های 3 پارامتری محاسبه شد و توزیع پیرسون نوع 3 به عنوان بهترین توزیع منطقه ای شناخته شد. در نهایت با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره،‏ مساحت حوزه به عنوان پارامتر اصلی برای برآورد جریان کم با دوره‌های بازگشت مختلف در حوزه های فاقد آمار مشخص شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional low flow frequency distribution in Jiroft area by L-moments

نویسندگان [English]

  • Ali Sarhadi
  • Saeid Soltani
  • Reza Modarres
چکیده [English]

Annual low flows are defined as the lowest average flows for consecutive days such as 7, 15,30 and 60 days (or d-days) period; in which d-days low flows are the minimum d-day moving average for a year. L-moment method was used for obtaining regional low flow frequency analysis in Halilrud, Jiroft. The stations in the area were found to be homogeneous by using two different homogeneity tests of Hosking and Wallis methods. Using goodness-of-fit-test, the best on site flow frequency distribution was found. Then for 3-parameter distributions was calculated from ZDIST period using a FORTRAN program. Pearson type III distribution was found to be the best regional low flow distribution. Finally, it was shown that catchments area is the best parameter for estimating low flows at different return periods for ungauged watersheds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halilrud basin
  • L
  • Moments
  • Low flow
  • Pearson type ? distribution function
  • Homogeneity