بررسی طرح های انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از مدل WEAP (مطالعه موردی: تونل بهشت آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق سعی شده است با انجام مدل سازی ماهانه منابع آب،‏ با استفاده از مدل WEAP،‏ اثرات طرح های انتقال آب بین حوضه ای کارون شامل تونل های 1 و 2 کوهرنگ (در دست بهره برداری)،‏ تونل 3 کوهرنگ (در دست اجرا) و تونل بهشت آباد (در دست مطالعه) بر وضعیت منابع آب سطحی حوضه های بهشت آباد و کوهرنگ بررسی شود. مدل برای یک دوره 10 ساله (1995 تا 2004 میلادی) واسنجی و برای یک دوره 30 ساله اجرا گردید (طول دوره شبیه سازی). نتایج نشان می دهد خروجی رودخانه های بهشت آباد و کوهرنگ در افق آینده با فرض اینکه طرح های توسعه منابع آب تعریف شده به مرحله بهره برداری برسند به طور متوسط نسبت به شرایط عدم توسعه حوضه بالادست،‏ 27 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین با در نظر گرفتن حداقل نیاز زیست‌محیطی رودخانه پایین دست،‏ آب مازاد حوضه برای انتقال به فلات مرکزی با درجه اعتماد مناسب تأمین آب شرب و صنعت،‏ 220 میلیون مترمکعب در سال است. نتایج مدل سازی نشان داد که حجم مفید مورد نیاز برای ذخیره آب و تنظیم آن برابر 600 میلیون مترمکعب به دست می‌آید که با رقم پیشنهادی مشاور طرح که در حدود 1800 میلیون متر مکعب است،‏ اختلاف فاحش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of inter-basin water transfer projects by using WEAP modelCase study: Behesht-Abad Tunnel

نویسندگان [English]

  • Mehri Saeedinia
  • Hossein Samady-Broujeni
  • Roohollah Fattahi-Nafchi
چکیده [English]

This paper investigates the impact of inter basin water transfer from North Karun such as Koohrang number1&2 tunnels(under operation), Koohrang number 3 tunnel (under construction) and Behesht Abad tunnel (under Study), on the status of water resource in Behesht Abad and Koohrang basins using Water Evaluation and Panning System (WEAP) water balance model. The model was calibrated for a ten year period (1995-2004) and validated for a 30 years period respectively. .Results show that after the completion of all the proposed water resources development projects, river flows at both Behesht-Abad and Kohrang rivers will decrease by an average of 27 %. Also, considering the minimal environmental flow requirement for the downstream river, a total of 220 MMC of excess water can be transferred to the central plateau with a 95% confidence. By considering available regulated water resource, this figure can be increased to 470 MMC. Therefore, the maximum reservoir storage volume required is in Behesh-Abad dam is about 500 MMC. This is significantly lower than the suggested design storage of 1800 MMC; indicating that the proposed dam is over-designed by the consulting engineer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • WEAP model
  • Kohrang basin
  • Inter basin water transfer
  • Behesht
  • Abad