موضوعات = آبیاری
اثر آبیاری با آب شور مغناطیسی‌شده بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

دوره 17، شماره 3، آبان 1402

10.22034/iwrj.2023.14264.2500

سید محمد جواد میرزایی؛ مجتبی خوش روش؛ وحید شمس آبادی؛ زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ مسعود پورغلام آمیجی


شبیه‌سازی فرآیند انتقال نیترات خاک تحت روش آبیاری سنترپیوت با استفاده از مدل بهینه‌ساز HYDRUS-PSO

دوره 17، شماره 3، آبان 1402

10.22034/iwrj.2023.14384.2527

سمانه اطمینان؛ وحیدرضا جلالی؛ مجید محمودآبادی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضا بیلندی


ارزیابی مدل‌های ORYZA2000 و VSM در شبیه‌سازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های آبیاری

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1402

10.22034/iwrj.2022.13993.2433

محمدرضا شبان؛ ابوطالب هزارجریبی؛ محمداسماعیل اسدی؛ خلیل قربانی


اثر روش های آبیاری تناوبی و غرقابی بر عملکرد و بهره وری آب آبیاری برنج در شهرستان آمل

دوره 16، شماره 4، بهمن 1401

10.22034/iwrj.2022.14086.2456

مهسا رحیمی پول؛ داود اکبری نودهی؛ رضا اسدی؛ علی باقری؛ فضل شیردل شهمیری


بررسی برهمکنش تنش‌های خشکی و شوری بر رشد دانهال‌های پسته

دوره 16، شماره 3، آبان 1401

10.22034/iwrj.2022.13817.2391

نجمه یرمی؛ هاجر رضانیا؛ ابوالفضل عزیزیان؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ علی اسدیان اردکانی


تعیین حجم آب کاربردی و بهره‌وری آب باغات لیموترش در استان فارس

دوره 16، شماره 3، آبان 1401

10.22034/iwrj.2022.13875.2400

محمد علی شاهرخ نیا؛ امیر اسلامی؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ فریبرز عباسی


شبیه‌سازی و بررسی توزیع رطوبت و جبهه رطوبتی در یک خاک رسی تحت آبیاری قطره‌ای با مدیریت پالسی

دوره 16، شماره 2، مرداد 1401

10.22034/iwrj.2022.13788.2385

ساناز محمدی؛ سیّد مجید میرلطیفی؛ حسین دهقانی سانیج؛ ایمان حاجی راد؛ مهدی همایی


بررسی اثر متقابل رژیم‌‌های آبیاری و روش‌‌های آبیاری تحت فشار بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه چای در منطقۀ فومن

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-9

10.22034/iwrj.2022.11189

ابوالفضل فلاحپور دین آباد؛ محمد حسن بیگلوئی؛ کوروش مجد سلیمی؛ معظم حسن پور اصل


تاثیر تاریخ کشت و آبیاری با زهاب نیشکر خوزستان بر خواص کمی و کیفی ارقام پنبه

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 39-48

10.22034/iwrj.2022.10135.2370

قربان قربانی نصرآباد؛ علی مختاران؛ قربانعلی روشنی؛ محمدرضا زنگی


مدل‌سازی فرآیند تبخیر-تعرق روزانه با استفاده از مدل‌های رگرسیونی و هوشمند

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 49-62

10.22034/iwrj.2022.10026.2338

حسین ملک احمدی؛ احسان میرزانیا؛ سپیده خسروی؛ علی ابراهیم‌زاده


آثار کاربرد بیوچار بر سرعت نفوذ آب به خاک و هدایت هیدرولیکی اشباع مزرعه‌ای خاک لوم شنی

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 103-112

10.22034/iwrj.2022.10110.2365

حسن اصولی؛ احمد کریمی؛ سید حسن طباطبایی؛ حسین شیرانی


تغییرات پروفیل رطوبتی خاک در شرایط کاربرد بیوچار و آب دارای آلودگی میکروبی در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 113-127

10.22034/iwrj.2022.10156.2373

فروغ عباسی؛ مهدی قبادی نیا؛ فریبرز عباسی؛ عبدالرحمن معتمدی


بررسی تأثیر کم‌آبیاری بر عمکرد و بهره‌وری آب ذرت علوفه‌ای در صورت استفاده از دو نوع مدیریت مختلف در سیستم آبیاری قطره ای

دوره 15، شماره 3، مهر 1400، صفحه 15-23

ایمان حاجی راد؛ سید مجید میرلطیفی؛ حسین دهقانی سانیج؛ ساناز محمدی