موضوعات = کیفیت آب
بررسی کارایی زئولیت در حذف نیترات از پساب شهری توسط ذرات نانو Fe3O4 در مقیاس صنعتی

دوره 17، شماره 2، مرداد 1402

10.22034/iwrj.2023.14219.2490

محمد نپتون؛ محمد جواد نحوی نیا؛ جواد مظفری؛ مژگان زنده دل


بررسی روش‌های حذف یون نیترات از آب آشامیدنی

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 63-78

10.22034/iwrj.2022.10113.2363

احمد شیرانی تک آبی؛ سعید اسدپور؛ ابوالفضل سمنانی


ارزیابی کیفی چشمه‌های حوزه غرب رشت از منظر ژئوشیمیایی و میکروبی

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 89-102

10.22034/iwrj.2022.10066.2355

مریم مظفری؛ سعید تاکی؛ فریماه آیتی