موضوعات = محیط زیست
بررسی اثر آلودگی کادمیم و آبیاری با آب مغناطیس بر رشد و آنتی‌اکسیدان‌های گیاه وتیور

دوره 16، شماره 4، بهمن 1401

10.22034/iwrj.2022.13986.2432

الهه جعفری هفشجانی؛ مهران هودجی؛ فائزه قناتی؛ یعقوب حسینی؛ ولی علیپور


ارزیابی کارائی پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت پساب شبیه‌سازی شده نورد گرم کارخانه فولاد

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 79-87

10.22034/iwrj.2022.10016.2339

محسن حبیبی؛ محسن نوروزی مبارکه؛ عاطفه چمنی؛ لقمان چواه عبداله