کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
مدیریت بروز آلودگی درشبکه‌های توزیع آب شهری: مطالعه موردی

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 17-22

پویا عباسی؛ فرهاد خام چین مقدم؛ سیدناصر باشی ازغدی


بهینه‌سازی شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم ترکیبی ‏BB-CFO

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 33-44

علی شاکرمی؛ حسن ترابی پوده؛ حجت اله یونسی؛ آزاده جباری


تخصیص بهینه منابع آبی شبکه آبیاری مارون با هدف بیشینه‌سازی سود اقتصادی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 41-49

پیمان کاشفی نژاد؛ عبدالرحیم هوشمند


تعیین بهترین تابع تولید آب- کود و کارایی مصرف آب دو رقم پنبه «گلستان» و «ب557» در گرگان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-8

فاطمه ولی نژاد؛ ابوطالب هزار جریبی؛ صالح مهموم سالکویه


ارزیابی پایداری و تعیین الگوی کشت سیستم‌های زراعی با برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 65-73

مهدی محمودی؛ محمدجواد خانجانی؛ غلامعباس بارانی


تدوین مدل برنامه‌ریزی غیرخطی تخصیص آب و الگوی کشت در شرایط کم‌آبیاری (بررسی موردی: استان‌های تهران و البرز)

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 159-163

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ مرضیه حسین زاده؛ محمود اولاد قره‌گوز


بهینه‌سازی ابعاد هسته رسی سدهای خاکی با روش تکامل رقابتی جوامع (SCE)

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 19-26

سارا حقیقت اندیش؛ کورش قادری؛ مرضیه محمدی؛ غلام عباس بارانی


طراحی بهینه مقطع کانال بتنی برای حداقل کردن هزینه تلفات آب، پوشش و عملیات خاکی

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 11-22

محمود محمدرضا پورطبری؛ شیوا توکلی؛ محسن مزک ماری


الگوریتم بهینه‌سازی جهش قورباغه در تخمین ضرایب مدل روندیابی سیلاب

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 167-174

حسین عروجی؛ امید بزرگ حداد؛ الهه فلاح مهدی‌پور