کلیدواژه‌ها = جذب
اثر زهکشی کنترل‌شده بر تغییرات غلظت آهن در زهاب خروجی و جذب آن در گیاه ذرت

دوره 15، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-14

وریا صوفی احمدی؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدعلی ناصری؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی؛ حمیدرضا متقیان


بررسی سینتیک و ایزوترم جذب مس از محلولهای آبی توسط نی و پوشال نیشکر

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 75-84

معصومه فراستی؛ سمیرا حقیقی؛ شکوفه برون


بررسی استفاده از ساقه برنج برای حذف کروم از محیط آبی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 123-132

فاطمه سلطانی؛ شایان شامحمدی


جذب عناصر سنگین سرب، نیکل و کادمیوم با رزین کاتیونی آمبرلیت IR120

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 197-204

مریم آسمان رفعت؛ سید حسن طباطبائی؛ مسعود نوشادی


تأثیر تغییر غلظت کربن فعال بر زمان تعادل و کارآیی حذف فلز نیکل از محیط آبی

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 215-217

شایان شا‌محمدی؛ مژده سالاری بردسیری


حذف نیترات از زه‌آب کشاورزی با استفاده از زئولیت اصلاح شده

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 117-124

علی مهدوی مزده؛ عبدالمجید لیاقت؛ یحیی شیخ محمدی