کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
مدل شبکه عصبی مصنوعی برای بررسی همبستگی روزانه بین ایستگاه‌ها در پیش‌بینی جریان ورودی به مخزن سد دز

دوره 4، شماره 2، دی 1389، صفحه 25-32

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ سید مجید موسوی؛ فریماه سادات جمالی


مقایسه روش‌های تفکیک زمانی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش بینی فصلی جریان رودخانه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 9-17

لاله پرویز؛ مجید خیاط خلقی؛ مرضیه مالمیر