کلیدواژه‌ها = تصفیه آب
بررسی روش‌های حذف یون نیترات از آب آشامیدنی

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 63-78

10.22034/iwrj.2022.10113.2363

احمد شیرانی تک آبی؛ سعید اسدپور؛ ابوالفضل سمنانی


بررسی کارایی پلی‌الکترولیت طبیعی کیتوزان به عنوان ماده منعقدکننده در حذف کدورت آب

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 225-228

روح‌الله یوسفی؛ هادی معاضد؛ فریدون رادمنش


بررسی راندمان حذف کدورت در سیستم شناورسازی با هوای محلول و مقایسه آن با فرایند ته‌نشینی ساده

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 33-40

رضا کولیوند؛ مهدی حاجیان؛ حسین فرخ‌زاده؛ محمد حسن محمودیان