کلیدواژه‌ها = کدورت
ارزیابی کارائی پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت پساب شبیه‌سازی شده نورد گرم کارخانه فولاد

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 79-87

10.22034/iwrj.2022.10016.2339

محسن حبیبی؛ محسن نوروزی مبارکه؛ عاطفه چمنی؛ لقمان چواه عبداله


نوسان زمانی الگوهای تغییرات مکانی شوری و جامدات معلق در آبخوان شهرکرد و پیامدهای آن برای آبیاری قطره‌ای

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 33-44

سیده سمیرا حشمتی؛ حبیب الله بیگی هرچگانی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ سید حسن طباطبائی


بررسی راندمان حذف کدورت در سیستم شناورسازی با هوای محلول و مقایسه آن با فرایند ته‌نشینی ساده

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 33-40

رضا کولیوند؛ مهدی حاجیان؛ حسین فرخ‌زاده؛ محمد حسن محمودیان