کلیدواژه‌ها = تنش آبی
ارزیابی اثر سوپرجاذب بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار در شرایط کم‎آبیاری

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 71-88

ناصر زینی وند؛ داود خدادادی دهکردی؛ حیدرعلی کشکولی؛ علی عصاره؛ اصلان اگدرنژاد


تخصیص بهینه منابع آبی شبکه آبیاری مارون با هدف بیشینه‌سازی سود اقتصادی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 41-49

پیمان کاشفی نژاد؛ عبدالرحیم هوشمند


اثر توأم تنش آبی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در مراحل مختلف رشد در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 5، شماره 2، دی 1390، صفحه 161-170

امیر سلطانی محمدی؛ حیدر علی کشکولی؛ احمد نادری؛ سعید برومند نسب