کلیدواژه‌ها = جبهه رطوبتی
بررسی آزمایشگاهی تأثیر مغناطیس و ماده آلی بر آب و مشخصات حرکت جبهه رطوبتی در محیط متخلخل

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 23-36

سید هادی ابطحی؛ محمد همتی؛ وحید رضاوردینژاد


اصلاح معادله نفوذ کاستیاکوف جهت اعمال تاثیر رطوبت اولیه خاک

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 157-163

جهانشیر محمدزاده هابیلی؛ منوچهر حیدرپور


عوامل مؤثر بر شکل خیس‌شدگی خاک در آبیاری قطره‌ای و اصلاح موقعیت قطره‌چکان در اراضی شیب‌دار

دوره 3، شماره 2، دی 1388، صفحه 9-16

رضوان السادات شریف‌‌نیا؛ فرهاد میرزائی؛ عبدالمجید لیاقت