کلیدواژه‌ها = واسنجی
مدل‌سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز رودخانه تلوار تحت تاثیر تغییرات اقلیمی

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 37-49

فواد ناصرآبادی؛ رضا قضاوی؛ مهدی ذاکری‌نیا


واسنجی شاخص خشکسالی پالمر در ایران

دوره 12، شماره 2، تیر 1397، صفحه 19-28

سارا آزادی؛ سعید سلطانی کوپایی؛ منیره فرامرزی؛ سعید پورمنافی


پیش‌بینی اثر متقابل آبخوان- رودخانه در دشت دوسلق، استان خوزستان با استفاده از مدل MODFLOW

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 139-147

منوچهر چیت سازان؛ زهرا جوادچاوشی؛ حمیدرضا ناصری


ارزیابی الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات در واسنجی پارامترهای مدل هیدرولوژیکی SWAT

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 99-109

آزاده جباری؛ حسن ترابی پوده؛ مجید حسینی؛ امیر حمزه حقی آبی


کاربرد یک مدل بارش رواناب شش پارامتری با تأکید بر واسنجی و رفتار پارامترها در حوضه آبریز بار- اریه

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-12

میلاد قلعه بان تکه داش؛ کامران داوری؛ علی نقی ضیایی؛ عزیزالله ایزدی