کلیدواژه‌ها = نیاز آبی
تعیین حجم آب کاربردی و بهره‌وری آب باغات لیموترش در استان فارس

دوره 16، شماره 3، آبان 1401

10.22034/iwrj.2022.13875.2400

محمد علی شاهرخ نیا؛ امیر اسلامی؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ فریبرز عباسی


تعیین نیاز آبی دو رقم تجاری انار(ملس یزدی و ملس ساوه) در سیستم آبیاری موضعی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 43-51

علی بافکار؛ مصیب کریمی؛ محمد هادی راد


تعیین نیاز آبی، ضریب گیاهی و کارایی مصرف آب در دو گونه اکالیپتوس در شرایط لایسی‌متری

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 71-78

محمد هادی راد؛ محمد حسن عصاره؛ مهدی سلطانی؛ مهدیه تجملیان