کلیدواژه‌ها = شوری
بررسی تاثیر شوری بر عملکرد بسترهای دنیتریفیکاسیون حاصل از خاک و باگاس نیشکر جهت حذف نیترات

دوره 12، شماره 3، مهر 1397، صفحه 51-60

ساره تنگسیر؛ عبد علی ناصری؛ هادی معاضد؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ سعید برومندنسب


ارزیابی آلاینده‏های فیزیکی، شیمیایی و زیستی درآبخوان شریف‏ آباد، قم

دوره 11، شماره 4، دی 1396، صفحه 33-43

محمدحسین رحیمی؛ نصرالله کلانتری؛ علی رضا زراسوندی؛ رضا محمدی احمد آبادی


مدل‌سازی تغییرات زمانی و مکانی شوری خاک اراضی پایاب سد حاجیلرچای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از تلفیق زمین آمار و مدل SaltMod

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 21-31

مینا کاظمی زریون؛ امیرحسین ناظمی؛ سید علی اشرف صدرالدینی؛ محمد علی قربانی


بررسی لایسی‌متری موازنه آب و نمک ناحیه ریشه نهال خرما در مدیریت‌های مختلف زراعی

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 203-212

پروانه تیشه زن؛ عبد علی ناصری؛ علیرضا حسن اقلی؛ موسی مسکرباشی


ارزیابی مدل SWAP در تخمین محصول گندم در شرایط کم آبیاری و شوری در منطقه بیرجند

دوره 4، شماره 1، تیر 1389، صفحه 43-58

محمد‌جواد نحوی‌نیا؛ علی شهیدی؛ مسعود پارسی نژاد؛ بختیار کریمی