کلیدواژه‌ها = تعرق
برآورد ضریب گیاهی نخود با استفاده از لایسیمتر در منطقه خرم‌آباد

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 117-123

کبری نامداریان؛ عبدعلی ناصری؛ زهرا ایزدپناه؛ عباس ملکی