کلیدواژه‌ها = تبخیر
تأثیر فیلم‌های شیمیایی بر کاهش تبخیر پساب‌های اسیدی مجتمع مس سرچشمه

دوره 13، شماره 4، دی 1398، صفحه 11-16

حمیده افخمی؛ حسین ملکی نژاد؛ عصمت اسماعیل زاده؛ خداکرم غریبی؛ ابوالفضل عزیزیان


برآورد ضریب گیاهی نخود با استفاده از لایسیمتر در منطقه خرم‌آباد

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 117-123

کبری نامداریان؛ عبدعلی ناصری؛ زهرا ایزدپناه؛ عباس ملکی


تعیین مناسب‌ترین مدل تابش در معادله هارگریوز- سامانی در دشت شهرکرد با استفاده از داده‌های لایسیمتر

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 47-56

محمد امین زارعی؛ سید حسن طباطبائی؛ حسین بابازاده؛ حسین صدقی


برآورد تبخیر روزانه از تشت تبخیر با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 161-170

ابوالفضل مساعدی؛ محمد قبایی سوق