کلیدواژه‌ها = تخلیه‌کننده تحتانی
بررسی هیدرولیک فرآیند رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 55-63

سهیلا توفیقی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید علی ایوب زاده


کاربرد شمع و صفحات مستغرق در تخلیه رسوبات از مخازن سد‌ها در رسوب‌شویی تحت فشار

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 165-169

میلاد عبدالله‌پور؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


شبیه‌سازی عددی تأثیر جریان غلیظ بر آشفتگی جریان در تخلیه‌کننده تحتانی سدها

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 183-187

سید محمدکاظم امامی؛ محمدرضا کاویانپور