کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
شبیه سازی رواناب، تبخیر، برگاب و تغذیة آب زیرزمینی دریاچه ارومیه در دوره‌های مرطوب و خشک

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 85-95

فاطمه بشیریان؛ داریوش رحیمی؛ سعید موحدی؛ رضا ذاکری نژاد


برآورد دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعه موردی: استان همدان)

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 183-188

سمیرا امینی بازیانی؛ حمید زارع ابیانه؛ مهدی اکبری


پتانسیل‌یابی منابع آب کارست کوه‌های دوان و شاپور براساس تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 89-100

مجید دشتی برمکی؛ محسن رضایی؛ جواد اشجاری


تخمین بهره‌وری آب کشاورزی در دشت قزوین با استفاده از تصاویر MODIS و AVHRR و داده‌ لایسی‌متر

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 1-10

عباس کاویانی؛ تیمور سهرابی؛ پیمان دانش‌کار آراسته


تغییرات درجه میان‌بری و شکل چم‌های در قسمتی از رودخانه کارون با استفاده از فناوری سنجش از دور

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 79-87

صالح یوسفی؛ مهدی وفاخواه؛ سمیه میرزایی؛ شهلا توانگر