کلیدواژه‌ها = همدان
برآورد دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعه موردی: استان همدان)

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 183-188

سمیرا امینی بازیانی؛ حمید زارع ابیانه؛ مهدی اکبری


بررسی تأثیر برخی پارامترهای اقلیمی و پدیده انسو در عملکرد گندم و جو (مطالعه موردی: منطقه همدان)

دوره 5، شماره 2، دی 1390، صفحه 181-192

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ علیرضا ایلدرومی


علل گازدار شدن چاه‌های آب کشاورزی در دشت‌های شمالی استان همدان و خوردگی تجهیزات آن‌ها

دوره 3، شماره 1، تیر 1388، صفحه 51-62

منوچهر امیری؛ قاسم اسدیان؛ علی‌مروت امیری