کلیدواژه‌ها = آبیاری
ارزیابی مدل‌های ORYZA2000 و VSM در شبیه‌سازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های آبیاری

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1402

10.22034/iwrj.2022.13993.2433

محمدرضا شبان؛ ابوطالب هزارجریبی؛ محمداسماعیل اسدی؛ خلیل قربانی


تعیین حجم آب کاربردی و بهره‌وری آب باغات لیموترش در استان فارس

دوره 16، شماره 3، آبان 1401

10.22034/iwrj.2022.13875.2400

محمد علی شاهرخ نیا؛ امیر اسلامی؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ فریبرز عباسی


تعیین انرژی و اثرات زیست محیطی مصرف آب در تولید گندم استان اصفهان

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 113-122

محسن حیدری سلطان آبادی؛ محسن دهقانی


اصلاح معادله نفوذ کاستیاکوف جهت اعمال تاثیر رطوبت اولیه خاک

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 157-163

جهانشیر محمدزاده هابیلی؛ منوچهر حیدرپور


ارزیابی بهره‌برداری از واحدهای عمرانی شبکه آبیاری دشت فومنات براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 12، شماره 3، مهر 1397، صفحه 9-17

مریم شادپوررشتی؛ نادر پیرمرادیان؛ احسان قانع؛ فاطمه باقری


تأثیر سوپرجاذبA200 در شرایط تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیتوشیمیایی گیاه فلفل قلمی (Capsicum frutescence) و بهره‌وری آب

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 107-114

فرشته رستمی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ علی شاهنظری؛ وحید اکبرپور