کلیدواژه‌ها = نیترات
بررسی کارایی زئولیت در حذف نیترات از پساب شهری توسط ذرات نانو Fe3O4 در مقیاس صنعتی

دوره 17، شماره 2، مرداد 1402

10.22034/iwrj.2023.14219.2490

محمد نپتون؛ محمد جواد نحوی نیا؛ جواد مظفری؛ مژگان زنده دل


بررسی اثر قرارگیری لایه بایوچار در محیط متخلخل بر منحنی رخنه و پروفیل توزیع نیترات

دوره 13، شماره 4، دی 1398، صفحه 159-170

مریم یعقوبی؛ سید حسن طباطبایی؛ طاهره ریسی؛ رسول شادنیا


مدل‌سازی نیترات در آبخوان آبرفتی اسدآباد و ارزیابی آسیب‌پذیری

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 105-113

بلال اروجی؛ ثمر مرتضوی؛ زینب فلاح کریمی؛ عباس اروجی


بررسی تاثیر شوری بر عملکرد بسترهای دنیتریفیکاسیون حاصل از خاک و باگاس نیشکر جهت حذف نیترات

دوره 12، شماره 3، مهر 1397، صفحه 51-60

ساره تنگسیر؛ عبد علی ناصری؛ هادی معاضد؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ سعید برومندنسب


ارزیابی و مقایسه دو مدل کودآبیاری جویچه‌‌ای در تخمین غلظت نیترات رواناب

دوره 11، شماره 2، تیر 1396، صفحه 43-50

ابراهیم وطن خواه؛ حامد ابراهیمیان


بررسی اثر کاربرد کاه جو به‌ عنوان فیلتر آلی برای کاهش نیترات آب زهکشی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 87-96

شهاب انصاری؛ منوچهر حیدرپور؛ فرهاد موسوی