کلیدواژه‌ها = عملکرد
بررسی کاربرد سلنیوم بر بهره‎وری آب و بعضی خصوصیات گیاه نعناع فلفلی تحث تنش رطوبتی

دوره 17، شماره 2، مرداد 1402

10.22034/iwrj.2023.14194.2481

وحید شمس آبادی؛ افسانه محمدیان فر؛ سید فرهاد صابرعلی؛ سید محمد جواد میرزایی؛ محمدناصر مودودی


تعیین انرژی و اثرات زیست محیطی مصرف آب در تولید گندم استان اصفهان

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 113-122

محسن حیدری سلطان آبادی؛ محسن دهقانی


بررسی بهبود بهره‎وری آب با بکارگیری سامانه استحصال آب باران و آبیاری تکمیلی برای گیاه جو

دوره 13، شماره 2، تیر 1398، صفحه 81-90

مهدی علیخاصی؛ مهدی کوچک زاده؛ علیرضا توکلی؛ رمضان طهماسبی


افزایش بهره‌وری آب پنبه با فاضلاب تصفیه شده شهری

دوره 8، شماره 2، دی 1393، صفحه 167-175

شهرام کریمی؛ رسول اسدی


تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد، میزان پروتئین و نسبت K+/Na+ جو بدون پوشینه

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 131-139

مجید نیکخواه؛ حسین شمسی؛ غلام حسن رنجبر


تعیین حد آستانه تحمل به شوری، شیب کاهش عملکرد و نیاز آبشویی روناس در شرایط مزرعه‌ای

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 177-184

محمدحسین بناکار؛ محمدحسن رحیمیان؛ غلامحسن رنجبر


بررسی عملکرد گیاه ذرت در سیستم آبیاری قطره‌ای نواری سطحی با فاصله و الگوهای مختلف نوارها

دوره 6، شماره 2، دی 1391، صفحه 205-208

حمیدرضا فولادمند؛ علی اکبر زرین بال؛ محمد رضا هنر؛ سید ابراهیم دهقانیان


بررسی تأثیر برخی پارامترهای اقلیمی و پدیده انسو در عملکرد گندم و جو (مطالعه موردی: منطقه همدان)

دوره 5، شماره 2، دی 1390، صفحه 181-192

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ علیرضا ایلدرومی


ارزیابی مدل SWAP در تخمین محصول گندم در شرایط کم آبیاری و شوری در منطقه بیرجند

دوره 4، شماره 1، تیر 1389، صفحه 43-58

محمد‌جواد نحوی‌نیا؛ علی شهیدی؛ مسعود پارسی نژاد؛ بختیار کریمی