نویسنده = عبدالواحد خالدی درویشان
تأثیرپذیری زمان شروع و ضریب رواناب از شدت بارندگی و رطوبت پیشین خاک در پلات‌های آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 2، دی 1393، صفحه 41-49

عبدالواحد خالدی درویشان؛ سید حمید رضا صادقی؛ مهدی همائی؛ محمود عرب خدری


حلقه های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز چهل گزی سد قشلاق

دوره 6، شماره 1، تیر 1391، صفحه 29-35

لیلا غلامی؛ سید حمید رضا صادقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان


بررسی رسوب‌نمودهای رگبار در حوزه آبخیزمعرف خامسان

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 217-221

سمیه فضلی؛ سید حمید رضا صادقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان