نویسنده = مسلم راستی
بهینه‌سازی شبکه پایش آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم کلنی مورچگان

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 171-174

محمد نخعی؛ وهاب امیری؛ احسان احدی دولتسرا


بررسی پدیده کاویتاسیون روی سرریز سد ونیار با استفاده از مدل عددی FLUENT

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 177-180

وحید حسن زاده وایقان؛ یوسف حسن‌زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ امین عبدی کردانی


بررسی اثر سوراخ‌آب در کاهش زیرفشار سد انحرافی یوسف کند مهاباد

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 187-192

سلیم عزیزی؛ فرزین سلماسی؛ اکرم عباسپور؛ هادی ارونقی


تحلیل آماری رابطه‌های هندسی- هیدرولیکی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه- شاهجوب بجنورد)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 189-193

محبوبه حاجی بیگلو؛ عباسعلی قزل سوفلو؛ محمد تقی دستورانی؛ بیژن قهرمان؛ محمدرضا اختصاصی


بررسی شرایط خودتنظیفی کانال و سیفون‌های معکوس پای‌پل با استفاده از مدل آزمایشگاهی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 195-199

حسین خزیمه‌نژاد؛ محمود شفاعی بجستان؛ رحیم آورند


ارزیابی کارایی مدل بارش- رواناب IHACRES در شبیه‌سازی جریان‌های روزانه و ماهانه حوزه آبخیز معرف ناورود استان گیلان

دوره 8، شماره 2، دی 1393، صفحه 229-233

فروغ وردیان؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب‌نژاد روشن؛ مهدی زارعی


کاربرد روش‌های المان محدود و حجم محدود در تحلیل جریان آب روی سرریز اوجی(مطالعه موردی: سد دامغان)

دوره 8، شماره 1، تیر 1393، صفحه 55-63

محمد رضا نیک‌پور؛ زینب سلمانی جلودار؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ هادی ثانی خانی؛ فریناز شجاع


شبیه‌سازی فیزیکی و عددی تأثیر پرده آب‌بند برروی نشت از پی‌های مطبق

دوره 8، شماره 1، تیر 1393، صفحه 65-75

پیمان ورجاوند؛ ساناز پوراسکندر؛ داود فرسادی‌زاده؛ اعظم مسعودی


الگوریتم بهینه‌سازی جهش قورباغه در تخمین ضرایب مدل روندیابی سیلاب

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 167-174

حسین عروجی؛ امید بزرگ حداد؛ الهه فلاح مهدی‌پور


ارزیابی هیدروگراف SCS و هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژی (GIUH) در حوضه آبخیز جونقان

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 205-208

احمدرضا فتاحی؛ روح الله فتاحی نافچی؛ حسین صمدی بروجنی؛ خدایار عبداللهی


مدل‌سازی تغییرات زمانی و مکانی شوری خاک اراضی پایاب سد حاجیلرچای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از تلفیق زمین آمار و مدل SaltMod

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 21-31

مینا کاظمی زریون؛ امیرحسین ناظمی؛ سید علی اشرف صدرالدینی؛ محمد علی قربانی