نویسنده = مژده سالاری بردسیری
کاربرد شمع و صفحات مستغرق در تخلیه رسوبات از مخازن سد‌ها در رسوب‌شویی تحت فشار

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 165-169

میلاد عبدالله‌پور؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


بررسی تأثیر طول سرریز مستغرق بر تغییرات توپوگرافی بستر در خم 90 درجه‌ تند

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 159-163

هدی مشکورنیا؛ محمود شفاعی بجستان


پیش‌بینی بار معلق رودخانه با استفاده از سامانه‌های هوشمند

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 165-168

هادی ثانی‌خانی؛ محمدرضا نیک‌پور؛ داود فرسادی‌زاده؛ محمد مهدی معیری


شبیه‌سازی عددی تأثیر جریان غلیظ بر آشفتگی جریان در تخلیه‌کننده تحتانی سدها

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 183-187

سید محمدکاظم امامی؛ محمدرضا کاویانپور


تحلیل آماری رابطه‌های هندسی- هیدرولیکی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه- شاهجوب بجنورد)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 189-193

محبوبه حاجی بیگلو؛ عباسعلی قزل سوفلو؛ محمد تقی دستورانی؛ بیژن قهرمان؛ محمدرضا اختصاصی


بررسی شرایط خودتنظیفی کانال و سیفون‌های معکوس پای‌پل با استفاده از مدل آزمایشگاهی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 195-199

حسین خزیمه‌نژاد؛ محمود شفاعی بجستان؛ رحیم آورند


ارزیابی کارایی مدل بارش- رواناب IHACRES در شبیه‌سازی جریان‌های روزانه و ماهانه حوزه آبخیز معرف ناورود استان گیلان

دوره 8، شماره 2، دی 1393، صفحه 229-233

فروغ وردیان؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب‌نژاد روشن؛ مهدی زارعی


افزایش بهره‌وری آب کاربردی ذرت دانه‌ای در ارزوئیه استان کرمان

دوره 8، شماره 2، دی 1393، صفحه 235-239

رسول اسدی؛ نادر کوهی چله‌کران


واسنجی و صحت‌سنجی مدل AquaCrop برای کلزا در شرایط مزرعه

دوره 8، شماره 1، تیر 1393، صفحه 9-17

حجت‌اله اروانه؛ فریبرز عباسی


تخمین ضریب‌های جریان برگشتی از نیازها در سطح حوضه آبریز شیان با واسنجی خودکار مدل MODSIM

دوره 8، شماره 1، تیر 1393، صفحه 19-27

ایمان سبززاده؛ سعید علیمحمدی؛ مجتبی شوریان


کاربرد روش‌های المان محدود و حجم محدود در تحلیل جریان آب روی سرریز اوجی(مطالعه موردی: سد دامغان)

دوره 8، شماره 1، تیر 1393، صفحه 55-63

محمد رضا نیک‌پور؛ زینب سلمانی جلودار؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ هادی ثانی خانی؛ فریناز شجاع


تشخیص ساختار بهینه و تحلیل عدم قطعیت مدل بیلان آبی ماهانه

دوره 8، شماره 1، تیر 1393، صفحه 77-86

بهزاد رهنما؛ محسن ناصری؛ بنفشه زهرایی


مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتی

دوره 8، شماره 1، تیر 1393، صفحه 87-96

رضا رستمی جونقانی؛ علی‌نقی ضیائی؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین انصاری؛ سعیدرضا خداشناس


بررسی عددی الگوی رفتاری جریان روی سرریزهای‌ سه‌جانبی

دوره 8، شماره 1، تیر 1393، صفحه 211-215

حامد تقی‌زاده؛ سید علی‌اکبر صالحی نیشابوری


مقایسه تغییرات درون و میان رگباری رواناب و رسوب در پلات‌های مستقر در کاربری‌های مرتع و جنگل احیا شده

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 11-19

زهرا سلیمانخانی؛ سیّد حمیدرضا صادقی؛ سید خلاق میرنیا؛ راضیه غلامی گوهره


تحلیل ریسک و عدم قطعیت شکست سد خاکی (مطالعه موردی: سد درودزن در استان فارس)

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 31-40

احسان گودرزی؛ ناصر شکری؛ مینا ضیائی


پیش‌بینی مصرف آب شهر تهران با به کارگیری الگوهای فصلی سری زمانی

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 69-77

منا آقابیگی؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ محمد صادق الهیاری


تغییرات درجه میان‌بری و شکل چم‌های در قسمتی از رودخانه کارون با استفاده از فناوری سنجش از دور

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 79-87

صالح یوسفی؛ مهدی وفاخواه؛ سمیه میرزایی؛ شهلا توانگر


بررسی آزمایشگاهی اثر آبپایه بر خصوصیات پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 89-96

پرستو پارسامهر؛ علی حسین زاده‌دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ اکرم عباسپور


تحلیل عدم قطعیت و تولید آماری الگوی رگبار

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 97-108

احمد شرافتی؛ باقر ذهبیون