نویسنده = سید محمد جواد میرزایی
اثر آبیاری با آب شور مغناطیسی‌شده بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

دوره 17، شماره 3، آبان 1402

10.22034/iwrj.2023.14264.2500

سید محمد جواد میرزایی؛ مجتبی خوش روش؛ وحید شمس آبادی؛ زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ مسعود پورغلام آمیجی


بررسی کاربرد سلنیوم بر بهره‎وری آب و بعضی خصوصیات گیاه نعناع فلفلی تحث تنش رطوبتی

دوره 17، شماره 2، مرداد 1402

10.22034/iwrj.2023.14194.2481

وحید شمس آبادی؛ افسانه محمدیان فر؛ سید فرهاد صابرعلی؛ سید محمد جواد میرزایی؛ محمدناصر مودودی


حذف یون‌های کلسیم، منیزیم، کلر و بی‌کربنات از آب شور با استفاده از جاذب‌های اصلاح شده

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 63-69

سید محمد جواد میرزایی؛ بهزاد قربانی؛ هادی معاضد؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ اسماعیل صلاحی؛ رضا پورواعظی روکرد


تاثیر پوسته گندم و خاک اره بر برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی آبهای شور

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 193-201

رضا پورواعظی روکرد؛ بهزاد قربانی؛ محمد رضا نوری امامزاده ای؛ سید محمد جواد میرزایی