نویسنده = مهدی همائی
شبیه‌سازی و بررسی توزیع رطوبت و جبهه رطوبتی در یک خاک رسی تحت آبیاری قطره‌ای با مدیریت پالسی

دوره 16، شماره 2، مرداد 1401

10.22034/iwrj.2022.13788.2385

ساناز محمدی؛ سیّد مجید میرلطیفی؛ حسین دهقانی سانیج؛ ایمان حاجی راد؛ مهدی همایی


اثر کاه و کلش برنج بر زمان شروع و ضریب رواناب ناشی از باران

دوره 8، شماره 2، دی 1393، صفحه 33-40

لیلا غلامی؛ سید حمید رضا صادقی؛ مهدی همائی


تأثیرپذیری زمان شروع و ضریب رواناب از شدت بارندگی و رطوبت پیشین خاک در پلات‌های آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 2، دی 1393، صفحه 41-49

عبدالواحد خالدی درویشان؛ سید حمید رضا صادقی؛ مهدی همائی؛ محمود عرب خدری


کمّی‌سازی پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از مقیاس‌سازی

دوره 6، شماره 2، دی 1391، صفحه 65-73

علیداد کرمی؛ مهدی همایی؛ محمد بای بوردی؛ محمد محمودیان شوشتری