نویسنده = علی حسین زاده دلیر
بررسی تأثیر پرده آب‌بند بر پایداری شیب جانبی کانال‌های خاکی

دوره 8، شماره 1، تیر 1393، صفحه 195-204

داود فرسادی زاده؛ پیمان ورجاوند؛ علی حسین زاده دلیر؛ ناصر شکری؛ سیدحسین حسینی؛ پیام خسروی نیا


بررسی اثر نصب طوق در کاهش آب‌شستگی تکیه‌گاه‌های قائم نیم‌دایره‌ای پل

دوره 6، شماره 2، دی 1391، صفحه 1-8

میکاییل مرادپور؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین زاده دلیر


تأثیر هندسه دهانه آبگیر بر مقدار و الگوی رسوب گذاری در آبگیر جانبی

دوره 5، شماره 2، دی 1390، صفحه 1-10

حمیدرضا جلیلی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده