نویسنده = علی مهدوی مزده
بررسی آزمایشگاهی نقش کربنات کلسیم در حذف، انتقال و انتشار کادمیم

دوره 6، شماره 1، تیر 1391، صفحه 221-226

علی مهدوی مزده؛ آناهیتا اسماعیلیان؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالمجید لیاقت


حذف نیترات از زه‌آب کشاورزی با استفاده از زئولیت اصلاح شده

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 117-124

علی مهدوی مزده؛ عبدالمجید لیاقت؛ یحیی شیخ محمدی