نویسنده = حبیب بیگی هرچگانی
نوسان زمانی الگوهای تغییرات مکانی شوری و جامدات معلق در آبخوان شهرکرد و پیامدهای آن برای آبیاری قطره‌ای

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 33-44

سیده سمیرا حشمتی؛ حبیب الله بیگی هرچگانی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ سید حسن طباطبائی


نوسان فصلی غلظت، الگوی تغییرات مکانی و پهنه‏ بندی نیترات و فسفات آب زیرزمینی شهرکرد

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 229-233

الهام فتحی هفشجانی؛ حبیب‌الله بیگی هرچگانی؛ علیرضا داودیان