نویسنده = سعید برومند نسب
تأثیر روش‌های مختلف مدیریت کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی در کشت هیدروپونیک

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 85-94

محمد هوشمند؛ سعید برومند نسب؛ محمد الباجی؛ ناصر عالم زاده انصاری


کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت ذرت دانه‌ای تحت تأثیر خشکی موضعی ریشه در منطقه کرمان

دوره 8، شماره 2، دی 1393، صفحه 103-113

عباس رضائی استخروئیه؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومند نسب؛ محمد جواد خانجانی


اثر توأم تنش آبی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در مراحل مختلف رشد در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 5، شماره 2، دی 1390، صفحه 161-170

امیر سلطانی محمدی؛ حیدر علی کشکولی؛ احمد نادری؛ سعید برومند نسب


تأثیر عوامل جوی و هیدرولیکی بر ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی درمنطقه امیدیه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 53-59

عادل باوی؛ حیدر علی کشکولی؛ سعید برومند نسب