نویسنده = احمد رضا قاسمی
کارایی ‌مصرف آب و عملکرد گیاه فلفل قلمی در روش شیرین سازی آب شور به روش میعان با نور خورشید (آبیاری تقطیری)

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 173-186

زهرا مشرفیان دهکردی؛ احمد رضا قاسمی؛ محمد رضا نوری؛ سعید ریزی


بررسی میزان تاثیر فازهای پدیده نوسان مادن جولیان بر بارش و رواناب سه رودخانه مهم استان فارس

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 79-90

زهرا رزقی جهرمی؛ محمدعلی نصر اصفهانی؛ جهانگرد محمدی؛ احمدرضا قاسمی


تعیین ضرایب گیاهی یگانه و دوگانه کتان روغنی در دشت شهرکرد

دوره 12، شماره 4، دی 1397، صفحه 113-122

ژاله نوروزی؛ احمدرضا قاسمی؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالرزاق دانش شهرکی