نویسنده = سعید شعبانلو
ارزیابی روابط تجربی برآورد دبی اوج لحظه‌ای سیلاب در حوضه‌های آبریز غرب ایران

دوره 6، شماره 1، تیر 1391، صفحه 215-219

سعید شعبانلو؛ احمد رجبی؛ سید سعید اسلامیان؛ سید فرهاد موسوی


پهنه بندی سیلاب در شبکه رودخانه های استان گلستان با استفاده از GIS

دوره 2، شماره 2، دی 1387، صفحه 11-22

سعید شعبانلو؛ حسین صدقی؛ بهرام ثقفیان؛ سید حبیب موسوی جهرمی