نویسنده = محمدرضا نوری امامزاده ئی
کارایی ‌مصرف آب و عملکرد گیاه فلفل قلمی در روش شیرین سازی آب شور به روش میعان با نور خورشید (آبیاری تقطیری)

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 173-186

زهرا مشرفیان دهکردی؛ احمد رضا قاسمی؛ محمد رضا نوری؛ سعید ریزی


تعیین الگوی رطوبتی در خاکهای آب‌گریزشده توسط لجن فاضلاب شهری در جریان دو بعدی

دوره 11، شماره 3، مهر 1396، صفحه 71-80

نگار نورمهناد؛ سید حسن طباطبائی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ محمد رضا نوری امامزاده ای؛ شجاع قربانی دشتکی


بررسی تاثیر روش های کم آبیاری متناوب و سنتی در آبیاری قطره ای بر برخی از صفات سیب زمینی در شهرکرد

دوره 11، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-9

سودابه گلستانی کرمانی؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی؛ محمد شایان ن‍ژاد؛ علی شاه نظری؛ عبدالرحمن محمد خانی


تعیین بهترین الگوی پوشش ژئوتکستایل برای کاهش آب‌شستگی اطراف گروه پایه‌های استوانه‌ای

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 69-77

علی نوری امام زاده یی؛ منوچهر حیدرپور؛ محمدرضا نوری امام زاده یی؛ بهزاد قربانی


کارآیی اقتصادی مصرف آب محصولات ذرت و سیب‌زمینی در مدیریت رایج‌ استان چهارمحال و بختیاری

دوره 8، شماره 2، دی 1393، صفحه 207-216

حامد ریاحی فارسانی؛ سونیا زبردست؛ محمدرضا نوری امامزاده ای


تاثیر پوسته گندم و خاک اره بر برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی آبهای شور

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 193-201

رضا پورواعظی روکرد؛ بهزاد قربانی؛ محمد رضا نوری امامزاده ای؛ سید محمد جواد میرزایی


مقایسه الگوریتم بهینه‌سازی بازپخت (SA)، مدل آبدهی و سیاست بهره‌برداری استاندارد در بهره‌برداری از مخزن (مطالعه موردی: سد مخزنی درودزن)

دوره 6، شماره 1، تیر 1391، صفحه 187-196

علیرضا عمادی؛ معصومه خادمی؛ سید اسدالله محسنی موحد؛ محمد رضا نوری امامزاده ای