نویسنده = محمد الباجی
تأثیر روش‌های مختلف مدیریت کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی در کشت هیدروپونیک

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 85-94

محمد هوشمند؛ سعید برومند نسب؛ محمد الباجی؛ ناصر عالم زاده انصاری