نویسنده = بهزاد قربانی
بررسی انسداد نسبی قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای تحت شرایط استفاده از پساب حوضچه‌های پرورش ماهی

دوره 11، شماره 4، دی 1396، صفحه 45-54

ارسلان فاریابی؛ بهزاد قربانی؛ عیسی معروف پور؛ برزان بهرامی کمانگر


اثر تجمع اجسام شناورچوبی بر آبشستگی در اطراف پایه پل مربعی با دماغه تیز

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 23-32

سید میثم مشعشعی؛ مهدی اسدی آقبلاغی؛ بهزاد قربانی


تأثیر کاربرد همزمان کابل و طوقه در کاهش آب‌شستگی اطراف گروه پایه‌های سه‌تایی

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 147-155

علی نوری امام زاده یی؛ حسن ترابی؛ بهزاد قربانی؛ حجت الله یونسی


تعیین بهترین الگوی پوشش ژئوتکستایل برای کاهش آب‌شستگی اطراف گروه پایه‌های استوانه‌ای

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 69-77

علی نوری امام زاده یی؛ منوچهر حیدرپور؛ محمدرضا نوری امام زاده یی؛ بهزاد قربانی


بررسی آزمایشگاهی ضریب شدت جریان سرریز جانبی لبه تیز ذوزنقه ای

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 123-133

هانی تبریزی؛ روح الله فتاحی نافچی؛ بهزاد قربانی


حذف یون‌های کلسیم، منیزیم، کلر و بی‌کربنات از آب شور با استفاده از جاذب‌های اصلاح شده

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 63-69

سید محمد جواد میرزایی؛ بهزاد قربانی؛ هادی معاضد؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ اسماعیل صلاحی؛ رضا پورواعظی روکرد


تاثیر پوسته گندم و خاک اره بر برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی آبهای شور

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 193-201

رضا پورواعظی روکرد؛ بهزاد قربانی؛ محمد رضا نوری امامزاده ای؛ سید محمد جواد میرزایی


تأثیر بستر موج‌دار مثلثی بر مشخصات پرش هیدرولیکی

دوره 4، شماره 2، دی 1389، صفحه 99-108

محبوبه غزالی؛ حسین صمدی بروجنی؛ بهزاد قربانی؛ روح الله فتاحی