نویسنده = علی نوری امام زاده یی
تأثیر کاربرد همزمان کابل و طوقه در کاهش آب‌شستگی اطراف گروه پایه‌های سه‌تایی

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 147-155

علی نوری امام زاده یی؛ حسن ترابی؛ بهزاد قربانی؛ حجت الله یونسی


تعیین بهترین الگوی پوشش ژئوتکستایل برای کاهش آب‌شستگی اطراف گروه پایه‌های استوانه‌ای

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 69-77

علی نوری امام زاده یی؛ منوچهر حیدرپور؛ محمدرضا نوری امام زاده یی؛ بهزاد قربانی