نویسنده = عیسی معروف پور
بررسی انسداد نسبی قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای تحت شرایط استفاده از پساب حوضچه‌های پرورش ماهی

دوره 11، شماره 4، دی 1396، صفحه 45-54

ارسلان فاریابی؛ بهزاد قربانی؛ عیسی معروف پور؛ برزان بهرامی کمانگر


بررسی دقت برخی از مدل‌های برآورد تلفات ناشی از تبخیر و باد در سیستم‌ آبیاری بارانی کلاسیک ثابت

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 47-54

نسیبه آذربو؛ عیسی معروف پور؛ فروغ فرزان کیا؛ بهاره رستمیان


بررسی و ارزیابی فنی برخی سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت دشت کوهدشت

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 125-132

زینب مولایی؛ عیسی معروف پور؛ عباس ملکی


بررسی وارزیابی فنی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای استان کردستان

دوره 8، شماره 2، دی 1393، صفحه 197-205

عیسی معروف پور؛ مهدی ابراهیم پور


تعیین مناسب‌ترین تابع توزیع ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع سیستم‌های آبیاری بارانی دشت دهگلان کردستان

دوره 4، شماره 1، تیر 1389، صفحه 95-97

گوران یمین مشرفی؛ عیسی معروف پور؛ هوشنگ قمرنیا؛ ارسلان فاریابی


بررسی دقت مدل‌‌های انعکاس‌سنجی حوزه زمانی برای برآورد رطوبت خاک

دوره 3، شماره 2، دی 1388، صفحه 41-52

مریم مزیدی؛ عیسی معروف پور؛ بهمن بهرام‌نژاد