نویسنده = مهدی رادفر
تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های استان همدان

دوره 12، شماره 3، مهر 1397، صفحه 27-38

علی اکبر مجیدی؛ مهدی رادفر؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ صفر معروفی


تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب در حوضه آبخیز کارون بزرگ به کمک گشتاورهای خطی

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 169-174

مهدی رادفر؛ علی اکبر شهرباف؛ روح الله فتاحی؛ افشین هنربخش