نویسنده = علی شاه نظری
بررسی تاثیر روش های کم آبیاری متناوب و سنتی در آبیاری قطره ای بر برخی از صفات سیب زمینی در شهرکرد

دوره 11، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-9

سودابه گلستانی کرمانی؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی؛ محمد شایان ن‍ژاد؛ علی شاه نظری؛ عبدالرحمن محمد خانی


تأثیر نانورس بر تنش برشی بحرانی مصالح چسبنده در کانالهای انتقال آب

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 13-20

مرضیه بهاری؛ علیرضا عمادی؛ علی شاهنظری


تأثیر سوپرجاذبA200 در شرایط تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیتوشیمیایی گیاه فلفل قلمی (Capsicum frutescence) و بهره‌وری آب

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 107-114

فرشته رستمی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ علی شاهنظری؛ وحید اکبرپور


بررسی کفایت شبکه زهکشی شهر ماسال و ارایه راهکارهای بهبود آن با استفاده از نرم‌افزار MIKESWMM

دوره 6، شماره 1، تیر 1391، صفحه 93-103

زهرا احمدی؛ علی شاهنظری؛ رامین فضل اولی؛ افشین اشرف زاده