نویسنده = منوچهر حیدرپور
بررسی نیروی برشی و لایة مرزی در حوضچة آرامش واگرای ناگهانی با پله منفی ابتدایی

دوره 16، شماره 3، آبان 1401

10.22034/iwrj.2022.13774.2383

امیر اسماعیل حمیدی‌نژاد؛ منوچهر حیدرپور؛ زهرا قدم پور


اصلاح معادله نفوذ کاستیاکوف جهت اعمال تاثیر رطوبت اولیه خاک

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 157-163

جهانشیر محمدزاده هابیلی؛ منوچهر حیدرپور


بررسی اثر کاربرد کاه جو به‌ عنوان فیلتر آلی برای کاهش نیترات آب زهکشی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 87-96

شهاب انصاری؛ منوچهر حیدرپور؛ فرهاد موسوی


تعیین بهترین الگوی پوشش ژئوتکستایل برای کاهش آب‌شستگی اطراف گروه پایه‌های استوانه‌ای

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 69-77

علی نوری امام زاده یی؛ منوچهر حیدرپور؛ محمدرضا نوری امام زاده یی؛ بهزاد قربانی


مطالعه آزمایشگاهی سرریزهای چندوجهی مثلثی در حضور پره‌های هادی جریان

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 57-65

سیده زهرا حسینی تشنیزی؛ منوچهر حیدرپور؛ سید سعید اسلامیان


تعیین ضریب دبی در مدل ترکیبی سرریز نیم‌دایره ای و دریچه کشویی در کانال ‌دایره‌ای

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 149-155

منوچهر حیدرپور؛ سید حسین رضویان؛ یاسین حسینی


انتخاب روش مناسب برای کاهش طول اختلاط کامل در جریان آشفته در کانال مستطیلی

دوره 5، شماره 2، دی 1390، صفحه 11-18

عالیه سعادت پور؛ منوچهر حیدرپور؛ سید حسن طباطبائی