نویسنده = سید حمید رضا صادقی
کاربرد پلی‌آکریل‌آمید در مهار اثر چرخه انجماد- ذوب در خاک بر تولید رواناب و هدررفت خاک

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 39-47

مرتضی بهزادفر؛ سید حمید رضا صادقی؛ محمدجواد خانجانی


اثر کاه و کلش برنج بر زمان شروع و ضریب رواناب ناشی از باران

دوره 8، شماره 2، دی 1393، صفحه 33-40

لیلا غلامی؛ سید حمید رضا صادقی؛ مهدی همائی


تأثیرپذیری زمان شروع و ضریب رواناب از شدت بارندگی و رطوبت پیشین خاک در پلات‌های آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 2، دی 1393، صفحه 41-49

عبدالواحد خالدی درویشان؛ سید حمید رضا صادقی؛ مهدی همائی؛ محمود عرب خدری


مقایسه تغییرات درون و میان رگباری رواناب و رسوب در پلات‌های مستقر در کاربری‌های مرتع و جنگل احیا شده

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 11-19

زهرا سلیمانخانی؛ سیّد حمیدرضا صادقی؛ سید خلاق میرنیا؛ راضیه غلامی گوهره


حلقه های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز چهل گزی سد قشلاق

دوره 6، شماره 1، تیر 1391، صفحه 29-35

لیلا غلامی؛ سید حمید رضا صادقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان


بررسی رسوب‌نمودهای رگبار در حوزه آبخیزمعرف خامسان

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 217-221

سمیه فضلی؛ سید حمید رضا صادقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان