اطلاعات آماری نشریه

آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 726
تعداد مشاهده مقاله 68188
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 27799
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 36 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 106 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 21 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 5 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 65 روز