اطلاعات آماری نشریه

آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 708
تعداد مشاهده مقاله 29004
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9461
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 40 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 93 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 61 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 27 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 8 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 42 روز