دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، پاییز و زمستان 1391 
1. بررسی اثر نصب طوق در کاهش آب‌شستگی تکیه‌گاه‌های قائم نیم‌دایره‌ای پل

صفحه 1-8

میکاییل مرادپور؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین زاده دلیر


8. کمّی‌سازی پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از مقیاس‌سازی

صفحه 65-73

علیداد کرمی؛ مهدی همایی؛ محمد بای بوردی؛ محمد محمودیان شوشتری


16. ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از مدل DRASTIC

صفحه 143-151

سمیه میرزایی؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ حبیب الله بیگی؛ جهانگرد محمدی


20. تأثیر شیبدار کردن رویه پله‌های حفاظتی برای کنترل آب‌شستگی کانال‌های فرسایشی

صفحه 185-192

کبری نوری پاشائی؛ روح الله فتاحی نافچی؛ حسین صمدی بروجنی


23. بررسی عملکرد گیاه ذرت در سیستم آبیاری قطره‌ای نواری سطحی با فاصله و الگوهای مختلف نوارها

صفحه 205-208

حمیدرضا فولادمند؛ علی اکبر زرین بال؛ محمد رضا هنر؛ سید ابراهیم دهقانیان